Częściowa refundacja budowy sieci wodociągowej

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w dniu 15 lutego 2024 roku weszło w życie zarządzenia Wójta Gminy Spiczyn dot. częściowej refundacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zgodnie z jego treścią mieszkaniec który z własnych środków wybudował lub planuje budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może ubiegać się o zwrot 50% poniesionych kosztów. Dla zainteresowanych pełna treść zarządzenia dostępna jest w biuletynie informacji publicznej: https://ugspiczyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=75&action=details&document_id=1985734

Data opublikowania: 12:39, 20 lutego 2024

Kategorie: Aktualności