Bezpłatne komputerowe badania wzroku na parkingu przy Szkole Podstawowej w Zawieprzycach