161. rocznica Powstania Styczniowego

161 lat temu, 22 stycznia 1863 r., rozpoczął się największy w XIX w. polski zryw
narodowy – Powstanie Styczniowe. Walka z rosyjskim zaborcą zjednoczyła Polaków,
Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, odciskając piętno we wspólnej pamięci i stając się
inspiracją dla kolejnych pokoleń bohaterów walk o wolność.


W Gminie Spiczyn uczczono tę rocznicę dnia 19 stycznia 2024 r. przy mogile
Powstańców Styczniowych w Spiczynie. W ten mroźny wieczór, Mieszkańcy, Wójt Gminy
Spiczyn – Dorota Zofia Szczęsna oraz Przedstawiciele: Rady Gminy Spiczyn, Powiatu
Łęczyńskiego, Urzędu Gminy Spiczyn, regionalnych Stowarzyszeń, Ochotniczej Straży
Pożarnej w Spiczynie oraz Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach, które
zadbało o oprawę uroczystości, wspólnie uczcili pamięć bohaterów.

Data opublikowania: 21:47, 22 stycznia 2024

Kategorie: Aktualności