06.10.2023 r. został oddany do użytku odcinek drogi powiatowej nr 1564L w miejscowości Charlęż

Droga w Charlężu jak malowana

 

W miniony piątek (06.10.2023r.) uroczyście oddano do użytku odcinek drogi powiatowej w Charlężu gm. Spiczyn. Droga powiatowa nr 1564L w m. Charlęż została przebudowana na odcinku o długości 4450 mb. Zadanie zostało realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zakres prac objął wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni pakietem trzech warstw bitumicznych, przebudowę istniejących chodników, przebudowę i budowę zjazdów oraz istniejących elementów odwodnienia. Na całym odcinku przebudowano skrzyżowania, wykonano pobocza, a także oczyszczono istniejące przepusty pod koroną drogi.

Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki – oddział Lublin. Całość tego przedsięwzięcia kosztowała 6 149 791,45 zł brutto, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 3 626 910,00 zł, Gmina Spiczyn dofinansowała przebudowę kwotą 1 121 644 zł, a pozostałą sumę wyasygnował samorząd powiatu łęczyńskiego.

Zmodernizowany odcinek stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr. 829 z Powiatem Lubelskim i przyczynia się w znacznym stopniu do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podróżnych, a także znacząco wpłynie na atrakcyjność lokalnych terenów. W sposób szczególny odczują to kierowcy linii 22, którzy tą drogą jeżdżą przez Charlęż do Zawieprzyc.

W uroczystym przecięciu wstęgi udział wzięli: wiceminister finansów Artur Soboń, Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski, wicestarosta Michał Pelczarski, główny specjalista ds. kontroli zarządczej Anna Cieślińska, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łęcznej Bogdan Barbuziński, Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn Artur Barczak, wiceprzewodnicząca Rady Joanna Gąsior, Wójt Gminy Dorota Zofia Szczęsna oraz skarbnik  Joanna Grabowska.

Data opublikowania: 11:11, 12 października 2023

Kategorie: Aktualności