Struktura organizacyjna

Nazwa Telefon E-mail Adres
Gmina Spiczyn 81 757 70 48 gmina@spiczyn.pl Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Wójt Gminy Dorota Zofia Szczęsna 81 531 71 20 wojt@spiczyn.pl Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków: wtorek 14.00-15.00, I piętro pokój nr 6a
Sekretarz Gminy Spiczyn Krzysztof Krasowski 81 531 71 16 k.krasowski@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00-15.00, I piętro pokój nr 2
Skarbnik Gminy Joanna Grabowska 81 531 71 14 j.grabowska@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00-15.00, II piętro
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Chudziak 81 531 71 17 m.chudziak@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.30-15.30, parter
Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, ochrony inf. niejawnych, zarządzania kryzysowego Tomasz Grzywna 81 531 71 27 t.grzywna@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.30-15.30, I piętro pokój nr 9a
Informatyk Marcin Wołos 81 531 71 13 m.wolos@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30, I piętro pokój nr 3
Referat ds. gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej, infrastruktury, ochrony środowiska i zamówień publicznych Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Podinspektor – stanowisko ds. inwestycji i budownictwa Paulina Harasim 81 531 71 21 p.lechnio@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00-15.00, I piętro pokój nr 9a
Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, ochrony inf. niejawnych, zarządzania kryzysowego Tomasz Grzywna 81 531 71 27 t.grzywna@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30, I piętro pokój nr 9a
Inspektor – stanowisko ds. inwestycji, budownictwa, gospodarki komunalnej Karolina Wargulak 81 531 71 21 k.wargulak@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30, I piętro pokój nr 9a
Kierownik Referatu Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, geologii i zamówień publicznych Renata Grabowska 81 531 71 37 r.grabowska@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00, I piętro pokój nr 9
Inspektor – stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Agnieszka Mirosław 81 531 71 36 a.miroslaw@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00-15.00, I piętro pokój nr 8
Inspektor – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, mienia gminnego, współpracy z organizacjami pożytku publicznego i zabytków Sławomir Kamiński 81 531 71 22 s.kaminski@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00-15.00, I piętro pokój nr 9b
Pomoc administracyjna Karolina Wach 81 531 71 36 k.wach@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30, I piętro pokój nr 8
Referat ds. finansowo-podatkowych Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Kierownik Referatu Stanowisko ds. finansowo-podatkowych Edyta Cichocka 81 531 71 15 e.cichocka@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00-15.00, II piętro
Inspektor - stanowisko ds. księgowości budżetowej Dariusz Macieńko 81 531 71 38 d.macienko@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00-15.00, II piętro
Pomoc administracyjna Małgorzata Żaba 81 531 71 38 Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00-15.00, II piętro
Inspektor – stanowisko ds. księgowości budżetowej (księgowość szkół) Anna Tarnowska 81 531 71 26 a.tarnowska@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30, II piętro
Inspektor – stanowisko ds. księgowości budżetowej Karolina Dębska 81 531 71 26 k.debska@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30, II piętro
Inspektor – stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat Marzena Smolarz 81 531 71 18 m.smolarz@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30, I piętro pokój nr 1
Inspektor – stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat Marta Błażejczak 81 531 71 32 m.blazejczak@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30, I piętro pokój nr 1
Podinspektor – stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat Beata Staśczak (w/z Magdaleny Liszki) 81 531 71 18 b.stasczak@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00-14.00, I piętro pokój nr 1
Referat ds. organizacyjno – administracyjnych i oświaty Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Inspektor – Stanowisko ds. oświaty Waldemar Czarski 81 531 71 28 w.czarski@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek 7.30-15.30, wtorek 12.00-15.30, środa 7.30-14.30, czwartek 10.00-15.30, piątek 9.30-12.30, I piętro pokój nr 7
Inspektor – stanowisko ds. prowadzenia sekretariatu i obsługi organizacyjnej urzędu Katarzyna Niziołek - Dederko 81 757 70 48 gmina@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30, I piętro pokój nr 6
Kierownik referatu ds. organizacyjno-admnistracyjnych i oświaty. Emilia Kowal 81 531 71 19 rada@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30, II piętro
Inspektor – stanowisko ds. projektów i wniosków unijnych Paweł Kita 81 531 71 23 p.kita@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00-15.00, I piętro pokój nr 3
Podinspektor ds. rozwoju gminy, rolnictwa, handlu, usług oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki Marzena Spychała 81 531 71 24 m.spychala@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30, I piętro pokój nr 7
Robotnik gospodarczy Adam Dudziak
Sprzątaczka Iwona Wójcik
Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” Agnieszka Mirosław 81 531 71 23 czystepowietrze@spiczyn.pl I piętro pokój nr 3