Struktura organizacyjna

Nazwa Telefon E-mail Adres
Gmina Spiczyn 81 75 77 048 gmina@spiczyn.pl Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Wójt Gminy Dorota Zofia Szczęsna 81 757 70 48 wojt@spiczyn.pl Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków: wtorek 14:00 - 15:00, Pokój nr 6a
Z-ca Wójta Bernadeta Przybylska - Bartnik 81 757 70 48 b.bartnik@spiczyn.pl Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków: wtorek 9:00 - 10:00 Pokój nr 4
Skarbnik Gminy Joanna Grabowska 81 757 70 62
81 535 87 81
j.grabowska@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00, pokój nr 9
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Chudziak 81 757 70 70
81 535 87 85
m.chudziak@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30, pokój nr 3
Podinspektor - stanowisko ds. prowadzenia sekretariatu i obsługi organizacyjnej urzędu. Katarzyna Niziołek 81 757 70 48
81 535 87 79
gmina@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30, pokój nr 6
Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, ochrony inf. niejawnych, zarządzania kryzysowego, i spraw przeciw pożarowych Tomasz Grzywna 81 757 70 26
81 535 87 84
t.grzywna@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30, pokój nr 2
Referat ds. gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej, infrastruktury, ochrony środowiska i zamówień publicznych Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Kierownik Referatu Renata Grabowska 81 757 70 69
81 535 87 76
r.grabowska@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00, pokój nr 1
Inspektor - stanowisko ds. inwestycji, drogownictwa oraz budownictwa Maciej Uszyński 81 757 70 69 m.uszynski@spiczyn.pl Godziny pracy: wtorek, środa, piątek:7:30 - 15:30, pokój nr 1
Podinspektor - stanowisko ds. inwestycji, budownictwa, gospodarki komunalnej Karolina Wargulak 81 757 70 69 k.wargulak@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek, 7:30 - 15:30, pokój nr 1
Podinspektor - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Agnieszka Chowicka 81 535 87 86 a.chowicka@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00, pokój nr 4a
Inspektor - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, mienia gminnego, współpracy z organizacjami pożytku publicznego i zabytków Mirosław Szymaniak 81 757 70 26
81 535 87 84
m.szymaniak@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30, pokój nr 2
Referat finansowo – podatkowy Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Kierownik Referatu Edyta Cichocka 81 757 70 67
81 535 87 83
e.cichocka@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00, pokój nr 9a
Inspektor - stanowisko ds. księgowości budżetowej Dariusz Macieńko 81 757 70 67
81 535 87 83
d.macienko@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00, pokój nr 9a
Inspektor - stanowisko ds. księgowości budżetowej (księgowość szkół) Anna Tarnowska 81 757 70 67
81 535 87 83
a.tarnowska@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 – 15:30, pokój nr 9a
Podinspektor - stanowisko ds. księgowości budżetowej (księgowość szkół) Karolina Dębska 81 757 70 67
81 535 87 83
k.debska@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 - 13:30, pokój nr 9a
Podinspektor - stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat Grażyna Jóźwiak 81 757 72 19 g.jozwiak@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30, pokój nr 8
Podinspektor - stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat Magdalena Krzysiak 81 757 72 19 m.krzysiak@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30, pokój nr 8
Inspektor - stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat Marzena Smolarz 81 757 72 19 m.smolarz@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30, pokój nr 8
Referat ds. organizacyjno – administracyjnych i oświaty Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Kierownik Referatu Waldemar Czarski 81 757 70 48
81 535 87 77
w.czarski@spiczyn.pl Godziny pracy: Pn. 7:30 - 15:30, Wt. 12.00 - 14.00, Śr. 7.30 - 13.30, Czw. 7.35 - 12.35, Pt. 10.00 - 13.00, pokój nr 7
Inspektor - stanowisko ds. kadr Stanisław Turzeniecki 81 757 70 48
81 535 87 77
s.turzeniecki@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:00 - 15:00, pokój nr 7
Inspektor - stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, archiwum zakładowe, instytucje kultury Emilia Kowal 81 757 70 48
81 535 87 77
rada@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 - 15:30, pokój nr 7
Inspektor - stanowisko ds. integracji europejskiej, rozwoju gminy, rolnictwa, handlu, usług oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki Zdzisław Niedźwiadek 81 757 70 26
81 535 87 84
z.niedzwiadek@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 - 15:30, pokój nr 2
Podinspektor stanowisko ds. projektów i wniosków unijnych Paweł Kita 81 757 70 48 Godziny pracy: 7.00 – 15.00
Robotnik gospodarczy Adam Dudziak Godziny pracy 7.00 – 15.00
Woźny Krystyna Opolska