Struktura organizacyjna

Nazwa Telefon E-mail Adres
Gmina Spiczyn 81 75 77 048 gmina@spiczyn.pl Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Wójt Gminy Dorota Zofia Szczęsna 81 757 70 48 wojt@spiczyn.pl Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków : wtorek 14:00 - 15:00, Pokój nr 6a
Z-ca Wójta Bernadeta Przybylska - Bartnik 81 757 70 48 b.bartnik@spiczyn.pl Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków: wtorek 9:00 - 10:00 Pokój nr. 4
Skarbnik Gminy Joanna Grabowska 81 757 70 62 j.grabowska@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00, pokój nr. 9
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Chudziak 81 757 70 70 m.chudziak@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30, pokój nr. 3
Podinspektor - stanowisko ds. prowadzenia sekretariatu i obsługi organizacyjnej urzędu. Katarzyna Niziołek 81 757 70 48 gmina@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30, pokój 6
Referat ds. gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej, infrastruktury, ochrony środowiska i zamówień publicznych Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Kierownik Referatu - Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, geologii i zamówień publicznych Renata Grabowska 81 757 70 69 r.grabowska@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00, pokój nr. 1
Inspektor - stanowisko ds. inwestycji, drogownictwa oraz budownictwa Maciej Uszyński 81 757 70 48 m.uszynski@spiczyn.pl Godziny pracy: wtorek, środa, piątek:7:30 - 15:30, pokój nr. 1
Inspektor - stanowisko ds. gospodarki komunalnej, inwestycji, budownictwa, utrzymania dróg Jarosław Wójcik 81 757 70 48 j.wojcik@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek, 7:00 - 15:00, pokój nr. 1
Podinspektor - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Agnieszka Chowicka 81 757 70 48 a.chowicka@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00, pokój nr. 7
Inspektor - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, mienia gminnego, współpracy z organizacjami pożytku publicznego i zabytków Mirosław Szymaniak 81 757 70 26 m.szymaniak@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30, pokój nr 2
Referat Finansowo – Podatkowy Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Kierownik Referatu Edyta Cichocka 81 757 70 62 e.cichocka@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00, pokój nr. 9
Inspektor - stanowisko ds. księgowości budżetowej Dariusz Macieńko 81 757 70 68 d.macienko@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00, pokój nr. 9a
Inspektor - stanowisko ds. księgowości budżetowej (księgowość szkół) Anna Tarnowska 81 757 70 15 a.tarnowska@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 – 15:30, pokój 9a
Inspektor - stanowisko ds. księgowości budżetowej (księgowość szkół) Karolina Dębska 81 757 70 15 a.tarnowska@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 - 13:00, pokój nr. 9a
Podinspektor - stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat Grażyna Jóźwiak 81 757 72 19 g.jozwiak@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30, pokój nr. 8
Podinspektor - stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat Magdalena Krzysiak 81 757 72 19 m.krzysiak@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30, pokój nr. 8
Inspektor - stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat Marzena Smolarz 81 757 70 67 m.smolarz@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30, pokój nr. 8
Referat ds. organizacyjno – administracyjnych i oświaty Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Kierownik Referatu Waldemar Czarski 81 757 70 15 w.czarski@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:00 - 15:00, pokój nr.
Inspektor - stanowisko ds. kadr Stanisław Turzeniecki 81 757 70 48 s.turzeniecki@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:00 - 15:00, pokój nr. 7
Inspektor - stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, archiwum zakładowe, instytucje kultury Emilia Kowal 81 757 70 67 e.kowal@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 - 15:30, pokój nr. 9a
Inspektor - stanowisko ds. integracji europejskiej, rozwoju gminy, rolnictwa, handlu, usług oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki. Zdzisław Niedźwiadek 81 757 70 26 z.niedzwiadek@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 - 15:30, pokój nr. 2
Woźny Krystyna Opolska
Robotnik gospodarczy Adam Dudziak