Struktura organizacyjna

Nazwa Telefon E-mail Adres
Gmina Spiczyn 81 757 70 48 gmina@spiczyn.pl Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Wójt Gminy Dorota Zofia Szczęsna 81 757 70 48 wojt@spiczyn.pl Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków: wtorek 14:00 - 15:00, Pokój nr 6a
Skarbnik Gminy Joanna Grabowska 81 531 71 14 j.grabowska@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Chudziak 81 531 71 17 m.chudziak@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, ochrony inf. niejawnych, zarządzania kryzysowego Tomasz Grzywna 81 531 71 21 t.grzywna@spiczyn.pl Godziny pracy: Poniedziałek –piątek 7:00 – 15:00 Pokój nr 9a
Informatyk Dariusz Macieńko 81 531 71 15 d.macienko@spiczyn.pl Godziny pracy: Poniedziałek –piątek 7:00 – 15:00
Referat ds. gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej, infrastruktury, ochrony środowiska i zamówień publicznych Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Kierownik Referatu Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, geologii i zamówień publicznych Renata Grabowska 81 531 71 21 r.grabowska@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00, pokój nr 9
Inspektor - stanowisko ds. inwestycji, drogownictwa oraz budownictwa Tomasz Grzywna 81 531 71 21 t.grzywna@spiczyn.pl Godziny pracy: Poniedziałek –piątek 7:00 – 15:00 Pokój nr 9a
Inspektor - stanowisko ds. inwestycji, budownictwa, gospodarki komunalnej Karolina Wargulak w/z Paulina Lechnio 81 531 71 21 k.wargulak@spiczyn.pl p.lechnio@spiczyn.pl Godziny pracy: Poniedziałek –piątek 7:30 – 15:30 Pokój nr 9a
Podinspektor – stanowisko ds. inwestycji, drogownictwa oraz budownictwa Michał Dejnek 81 531 71 21 m.dejnek@spiczyn.pl Godziny pracy: Poniedziałek –piątek 7:30 – 15:30 Pokój nr 9a
Inspektor - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Agnieszka Mirosław 81 531 71 36 a.miroslaw@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00, pokój nr 8
Inspektor - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, mienia gminnego, współpracy z organizacjami pożytku publicznego i zabytków Sławomir Kamiński 81 531 71 22 s.kaminski@spiczyn.pl Godziny pracy: Poniedziałek –piątek 7:30 – 15:30 Pokój nr 9b
Referat ds. finansowo-podatkowych Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Kierownik Referatu Stanowisko ds. finansowo-podatkowych Edyta Cichocka 81 531 71 15 e.cichocka@spiczyn.pl Godziny pracy: Poniedziałek –piątek 7:00 – 15:00
Inspektor - stanowisko ds. księgowości budżetowej Dariusz Macieńko 81 531 71 15 d.macienko@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00
Inspektor - stanowisko ds. księgowości budżetowej (księgowość szkół) Anna Tarnowska 81 531 71 15 a.tarnowska@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 – 15:30
Podinspektor - stanowisko ds. księgowości budżetowej (księgowość szkół) Karolina Dębska 81 531 71 15 k.debska@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 - 13:30
Inspektor - stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat Marzena Smolarz 81 531 71 18 m.smolarz@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30, pokój nr 1
Inspektor - stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat Marta Błażejczak 81 531 71 18 m.blazejczak@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piatek: 7.30 - 15:30, pokój nr 1
Podinspektor - stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat Magdalena Liszka w/z Beata Staśczak 81 531 71 18 m.liszka@spiczyn.pl Godziny pracy: Poniedziałek –piątek 7:00 – 14:00 Pokój nr 1
Referat ds. organizacyjno – administracyjnych i oświaty Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Kierownik Referatu Stanowisko ds. integracji europejskiej, rozwoju gminy, handlu i usług, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz promocji gminy Zdzisław Niedźwiadek 81 531 71 25 z.niedzwiadek@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 - 15:30, pokój nr 2
Inspektor – stanowisko ds. oświaty Waldemar Czarski 81 531 71 28 w.czarski@spiczyn.pl Poniedziałek: 7:30- 15:30 Wtorek: 12:00-15:30 Środa: 7:30-14:30 Czwartek: 10:00-15:30 Piątek 10:00-13:00 Pokój nr 7
Inspektor –stanowisko ds. prowadzenia sekretariatu i obsługi organizacyjnej urzędu Katarzyna Niziołek - Dederko 81 757 70 48 gmina@spiczyn.pl Godziny pracy: Poniedziałek –piątek 7:30 – 15:30 Pokój nr 6
Inspektor – stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, archiwum zakładowego i instytucji kultury Emilia Kowal w/z Marzena Spychała 81 5317119 rada@spiczyn.pl Godziny pracy: Poniedziałek –piątek 7:30 – 15:30
Inspektor – stanowisko ds. projektów i wniosków unijnych Paweł Kita 81 531 71 19 p.kita@spiczyn.pl Godziny pracy: Poniedziałek –piątek 7:00 – 15:00
Pomoc administracyjna Karolina Bawolska 81 531 71 36 k.bawolska@spiczyn.pl
Robotnik gospodarczy Adam Dudziak
Sprzątaczka Iwona Wójcik
Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” Agnieszka Mirosław 81 531 71 23 czystepowietrze@spiczyn.pl