Struktura organizacyjna

Nazwa Telefon E-mail Adres
Gmina Spiczyn 81 757 70 48 gmina@spiczyn.pl Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Wójt Gminy Dorota Zofia Szczęsna 81 757 70 48 wojt@spiczyn.pl Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków: wtorek 14:00 - 15:00, Pokój nr 6a
Z-ca Wójta Bernadeta Przybylska - Bartnik 81 757 70 48 b.bartnik@spiczyn.pl Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków: wtorek 9:00 - 10:00 Pokój nr 4
Skarbnik Gminy Joanna Grabowska 81 531 71 14 j.grabowska@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Chudziak 81 531 71 17 m.chudziak@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Inspektor - stanowisko ds. prowadzenia sekretariatu i obsługi organizacyjnej urzędu. Katarzyna Niziołek - Dederko 81 757 70 48 gmina@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30, pokój nr 6
Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, ochrony inf. niejawnych, zarządzania kryzysowego, i spraw przeciw pożarowych Tomasz Grzywna 81 531 71 21 t.grzywna@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30, pokój nr 2
Referat ds. gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej, infrastruktury, ochrony środowiska i zamówień publicznych Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Kierownik Referatu Renata Grabowska 81 531 71 21 r.grabowska@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00, pokój nr 9a
Podinspektor - stanowisko ds. inwestycji, drogownictwa oraz budownictwa 81 531 71 21 Godziny pracy: Poniedziałek - piątek 7:00 - 13:00, pokój nr 9a
Inspektor - stanowisko ds. inwestycji, budownictwa, gospodarki komunalnej Karolina Wargulak 81 531 71 21 k.wargulak@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek, 7:30 - 15:30, pokój nr 9a
Inspektor - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Agnieszka Mirosław 81 531 71 36 a.chowicka@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00, pokój nr 8
Inspektor - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, mienia gminnego, współpracy z organizacjami pożytku publicznego i zabytków Sławomir Kamiński 81 531 71 22 s.kaminski@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30, pokój nr 9
Referat finansowo – podatkowy Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Kierownik Referatu Edyta Cichocka 81 531 71 15 e.cichocka@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00
Inspektor - stanowisko ds. księgowości budżetowej Dariusz Macieńko 81 531 71 15 d.macienko@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00
Inspektor - stanowisko ds. księgowości budżetowej (księgowość szkół) Anna Tarnowska 81 531 71 15 a.tarnowska@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 – 15:30
Podinspektor - stanowisko ds. księgowości budżetowej (księgowość szkół) Karolina Dębska 81 531 71 15 k.debska@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 - 13:30
Podinspektor - stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat Beata Staśczak 81 531 71 18 b.stasczak@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:00 – 14:00, pokój nr 1
Podinspektor - stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat Magdalena Liszka 81 531 71 18 m.liszka@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30, pokój nr 1
Inspektor - stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat Marzena Smolarz 81 531 71 18 m.smolarz@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30, pokój nr 1
Inspektor - stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat Marta Błażejczak 81 531 71 18 m.blazejczak@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek - piatek: 7.30 - 15:30, pokój nr 1
Referat ds. organizacyjno – administracyjnych i oświaty Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail Opis
Kierownik Referatu Zdzisław Niedźwiadek 81 531 71 25 z.niedzwiadek@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 - 15:30, pokój nr 2
Inspektor ds. oświaty Waldemar Czarski 81 531 71 28 w.czarski@spiczyn.pl Godziny pracy: Pn. 7:30 - 15:30, Wt. 12.00 - 14.00, Śr. 7.30 - 13.30, Czw. 7.35 - 12.35, Pt. 10.00 - 13.00, pokój nr 7
Inspektor - stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, archiwum zakładowe, instytucje kultury Emilia Kowal 81 531 71 28 rada@spiczyn.pl Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 - 15:30, pokój nr 7
Inspektor stanowisko ds. projektów i wniosków unijnych Paweł Kita 81 531 71 19 Godziny pracy: 7.00 – 15.00
Woźny Krystyna Opolska