Podatki i opłaty lokalne

Urząd Gminy Spiczyn
21-077 Spiczyn
Nr rachunku: 30 8702 1011 1000 0140 2000 0010


Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych


Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych

  • Deklaracja na podatek leśny DL-1
  • Informacja w sprawie podatku leśnego IL1
  • Zalacznik do deklaracji na podatek leśny DL-1-ZL-A
  • Zalacznik do deklaracji na podatek leśny DL-1ZL-1B
  • Zalacznik do informacji w sprawie podatku leśnego IL-1-ZL-1A
  • Zalacznik do informacji w sprawie podatku leśnego IL-1ZL-1B