Wykaz wszystkich podmiotów gospodarczych mogących odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Spiczyn

 
 
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r poz. 1454 z późn. zm.) Urząd Gminy w Spiczynie zamieszcza poniżej wykaz wszystkich podmiotów gospodarczych mogących odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Spiczyn.
 
  1. Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łeczna Sp. z.o.o. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna. tel. 75 210 44
  2. EKO - TRANS Sp. z o. o. Samoklęski 28, 21-132 Kamionka. tel. 81 852 90 35
  3. P.H.U. EKO - TRANS Cezary Kubacki, Wielkie 90, 21-143 Abramów, tel. 81 852 90 35
  4. Remondis Świdnik Sp. z o.o. Świdnik 6A, 21-040 Świdnik, tel. 081 751 55 16
  5. SUEZ Wschód sp. z o. o. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin, tel. 81 744 93 18
  6. Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Cios Artur, Bukowa 12, 21-020 Milejów, tel. 601 277 567, Ciecierzyn tel. 601 24 87 84
  7. Zakład Transportu Komunalnego Grzegorz Kosior, Dys 266, 21- 003 Ciecierzyn, tel. 601 24 87 84