Gospodarowanie odpadami

Ogłoszenie z 25.03.2016 o odbiorze odpadów komunalnych - popiół

Ogłoszenie z 25.03.2016 o odbiorze odpadów komunalnych - popiół

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. w miesiącu kwietniu 2016 r. w terminach odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i frakcji suchej odbierze z nieruchomości zamieszkałych również popioły z palenisk domowych.

 

 

Z-ca Wójta Gminy Spiczyn

/ -/

  mgr Bernadeta Przybylska - Bartnik


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót