Gospodarowanie odpadami

Harmonogram odpadów na 2016 r.

Harmonogram odpadów na 2016 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, frakcji suchej i popiołu w sezonie grzewczym (styczeń-marzec, listopad-grudzień) z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Spiczyn przez PGKiM Łęczna sp. z o.o. w roku 2016.

Miejscowości 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Jawidz, Charlęż

 

5

wt.

 

2

wt.

 

1

wt.

 

5

wt.

 

10

wt.

 

7

wt.

 

5

wt.

 

2

wt.

 

6

wt.

 

4

wt.

 

8

wt.

 

6

wt.

Januszówka, Nowa Wólka, Nowy Radzic, Kol. Zawieprzyce, Stoczek, Ziółków, Kijany Kościelne, Zawieprzyce

 

 

19

wt.

 

 

16

wt.

 

 

15

wt.

 

 

19

wt.

 

 

24

wt.

 

 

21

wt.

 

 

19

wt.

 

 

16

wt.

 

 

20

wt.

 

 

18

wt.

 

 

22

wt.

 

 

20

wt.

Kijany (bez Kijan Kościelnych), Spiczyn, Ludwików, Stawek

 

26

wt.

 

23

wt.

 

22

wt.

 

26

wt.

 

31

wt.

 

28

wt.

 

26

wt.

 

23

wt.

 

27

wt.

 

25

wt.

 

29

wt.

 

27

wt.

 

Prosimy o wystawienie odpadów i surowców do drogi przejazdu samochodu śmieciarki do godz. 7.00

Zarząd PGKiM Łęczna sp. z o.o.

 

HARMONOGRAM całodziennego (czynnego w godzinach 9:00-17:00) odbioru przez PGKiM Łęczna sp. z o.o. w roku 2016 selektywnie zebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Spiczyn do specjalnych pojemników  w 5 punktach zlokalizowanych w miejscowościach: Charlęż – droga gminna przy szkole, Jawidz – parking przy szkole,     Zawieprzyce – parking przy szkole, Kijany – przy organistówce, Januszówka – parking przy szkole.

 

 

 

 

 

 

Miesiąc

(2016r.)

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Odpady biodegradowalne

Odpady wielkogabarytowe

Opony o średnicy do 110cm

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

IV

 

 

5

wt.

 

 

V

 

10

wt.

 

 

 

VI

7

wt.

 

 

 

 

VII

 

 

 

 

5

wt.

VIII

 

 

2

wt.

 

 

IX

6

wt.

X

4

wt.

XI

8

wt.

22

wt.

XII

6

wt.

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót