Gospodarowanie odpadami

INFORMACJA

INFORMACJA

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Spiczyn czynny w każdą środę od 12.00 do 18.00. W dni świąteczne PSZOK nieczynny.
Na PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez mieszkańców Gminy Spiczyn) posegregowane odpady komunalne wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych, od mieszkańców, którzy złożyli w Urzędzie Gminy Spiczyn deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Na PSZOK-u nie przyjmuje się odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, np. od firm, sklepów, instytucji, rodzinnych ogrodów działkowych itp.
 
Regulamin funkcjonowania PSZOK Spiczyn dostępny jest poniżej.
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót