Gospodarowanie odpadami

Przypominamy mieszkańcom Gminy Spiczyn, w szczególności tym, którzy zadeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów.

Przypominamy mieszkańcom Gminy Spiczyn, w szczególności tym, którzy zadeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów przez firmę „PGKiM Łęczna Sp. z.o.o” nie są one odbierane do czasu ich prawidłowego posegregowania, o czym Urząd jest na bieżąco informowany, celem wyciągnięcia konsekwencji wobec właściciela nieruchomości, który nie stosuje się do zasad segregacji. Jeżeli taka sytuacja będzie się powtarzać, Gmina będzie zobowiązana właścicielowi nieruchomości naliczyć wyższą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak jak za odpady niesegregowane.

Zwracamy się z prośbą aby mieszkańcy wykorzystywali worki kolorowe zgodnie z ich przeznaczeniem: worek niebieski - papier, worek zielony - szkło, worek żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, worek brązowy - odpady ulegające biodegradacji, worek czarny – popiół oraz wystawiać je w terminach zgodnie z harmonogramem odbioru.

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy jako Gmina zobowiązani do ograniczenia masy odpadów trafiających na składowiska, a takim sposobem jest między innymi prawidłowa segregacja "u źródła", czyli w Waszych domach. Niestety, jeżeli nie zaczniemy odpowiednio segregować odpadów i przekroczymy dopuszczalny poziom składowania odpadów zmieszanych na składowisku, zostanie na Gminę nałożona kara finansowa, co może skutkować zwiększeniem stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Mamy nadzieję , że dobra współpraca naszych mieszkańców z firmą „PGKiM Łęczna Sp. z.o.o” oraz Urzędem Gminy Spiczyn ,przyczyni się nie tylko do poprawy stanu naszego środowiska naturalnego ale również do osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów ograniczenia składowania odpadów zmieszanych na składowisku oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu: papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali.

Jak poprawnie segregować odpady dowiecie się Państwo klikając link http://www.spiczyn.pl/urzad-gminy/gospodarowanie-odpadami/jak-segregowac-odpady.html

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

http://www.spiczyn.pl/urzad-gminy/gospodarowanie-odpadami/harmonogram-odpadow.html

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Spiczyn, pok. 7 lub pod numerem tel. 81 75 77 048.


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót