Gospodarowanie odpadami

napis na czerwonym tle Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Harmonogram działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Kwiecień, Maj, Czerwiec 2023
Kwiecień
 
12.04.2023
26.04.2023
 
Maj
 
10.05.2023
24.05.2023
 
Czerwiec
 
07.06.2023
21.06.2023

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót