Gospodarowanie odpadami

Osoba trzyma worek ze śmieciami

NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

OD GRUDNIA 2021

Ikona docHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GMINA SPICZYN - 2021/2022 r., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [114.00 KB] 

 

Prosimy o wystawianie pojemników i odpadów zbieranych w sposób selektywny do godz. 7.00

 

Firma odbierająca odpady: P.H.U. EKO-TRANS, Wielkie 90, 21-143 Abramów, telefon 81852 90 35, 666392 989 e-mail: phu.ekotrans@wp.pl

 

 

PODSTAWOWE ZASADY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW

SZKŁO -WORKI W KOLORZE ZIELONYM (szkło należy opróżnić z zawartości. Butelki i słoiki należy wrzucać bez nakrętek i korków)

WRZUCAMY
* butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)* szklane opakowania po kosmetykach
NIE WRZUCAMY
* ceramiki, porcelany, kryształów * szkła okiennego, stołowego i okularowego * szkła żaroodpornego * zniczy z zawartością wosku * żarówek i świetlówek *opakowań po lekach, rozpuszczalnikach *luster * monitorów i lamp telewizyjnych *termometrów
 
PAPIER - WORKI W KOLORZE NIEBIESKIM (z papieru należy usunąć wszystkie zszywki, klamerki i inne elementy metalowe lub plastikowe.

WRZUCAMY
* opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą) * gazety, czasopisma, książki, ulotki, zeszyty * papier szkolny i biurowy * papier pakowy * torby i worki papierowe
NIE WRZUCAMY
* ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych * kartonu po mleku i napojach * papieru lakierowanego i powleczonego folią *papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego np. papierowe opakowania po maśle, twarogu itp.* papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych * tapet * odpadów higienicznych np. pieluch, podpasek, wacików * zniszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – WORKI W KOLORZE ŻÓŁTYM
 
WRZUCAMY
* butelki po napojach, kosmetykach i środkach czystości * plastikowe opakowania po żywności * opakowania wielomateriałowe ( np. kartony po mleku i sokach) * folie i torebki z tworzyw sztucznych * puszki po napojach i konserwach *metale kolorowe * kapsle, zakrętki kolorowe
NIE WRZUCAMY
* kalki technicznej *tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego * opakowań po lekach i mokrych folii * opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach * opakowań po środkach ochrony roślin i chemii budowlanej * metali łączonych z innymi materiałami np. gumą * części samochodowych * zużytych baterii i akumulatorów * zużytego sprzętu elektronicznego i AGD * styropianu
 
ODPADY BIO - WORKI W KOLORZE BRĄZOWYM
 
WRZUCAMY
* odpadki warzywne owocowe ( w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów * skoszoną trawę, liście, kwiaty * trociny i korę drzew
NIE WRZUCAMY
* oleju jadalnego * odchodów zwierząt * popiołu i węgla kamiennego * leków * drewna impregnowanego * płyt wiórowych i MDF * ziemi i kamieni
 
ZMIESZANE - POJEMNIKI
 
WRZUCAMY
* wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
NIE WRZUCAMY
* popiołu * gruzu *styropianu* kamieni * piachu* odpadów niebezpiecznych * leków * olejów silnikowy, smarów * opakowań po środkach toksycznych * odchodów zwierzęcych
 
POPIÓŁ
Odbiór popiołu z nieruchomości zamieszkałych odbywa się jedynie w systemie workowym we wskazanych w harmonogramie terminach !!!
 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót