Gospodarowanie odpadami

Śmietniki

Szanowni Mieszkańcy Gminy Spiczyn

W dnia 23 lipca 2021 r. Rada Gminy Spiczyn podjęła uchwałę dotyczącą zmiany stawki za gospodarowanie odpadami, która jeszcze nie weszła w życie.

Nowe stawki będą obowiązywały od 1 września 2021 r. i będą one wynosiły odpowiednio:

 

dla zabudowy jednorodzinnej:

  • 20 zł. miesięcznie - od jednej osoby - za odpady segregowane, dla tych mieszkańców, którzy posiadających kompostownik, 
  • 30 zł.  miesięcznie - od jednej osoby - za odpady segregowane, dla mieszkańców nie posiadających kompostownika,

 

dla zabudowy wielorodzinnej:

  • 27 zł. miesięcznie - od jednej osoby - za odpady segregowane.

 

Zadecydowano także, że popiół będzie odbierany dwa razy w sezonie grzewczym sprzed posesji mieszkańców.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888.) system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co wiąże się z odpowiednim ustaleniem wysokości ponoszonych przez mieszkańców opłat. Oznacza to, że mieszkańcy ponoszą pełną kwotę za odbiór odpadów komunalnych. Na Urzędzie Gminy spoczywa zorganizowanie odbioru i zorganizowanie przetargu na wykonywanie tej usługi.

 

Nowe stawki podyktowane są głównie wciąż rosnącą ilością odpadów. Wszyscy zakupujemy wiele produktów w opakowaniach co m.in. powoduje znaczący wzrost odpadów.

 

Dla przykładu podamy, że w ub. roku w sklepach na terenie gminy sprzedano alkohol na kwotę blisko 5 mln. zł. Proszę sobie wyobrazić ile to jest pustych butelek?

 

Jednocześnie zachęcamy wszystkich Mieszkańców do KOMPOSTOWANIA. Założenie kompostownika przydomowego jest nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne – oszczędność wynosi 120 zł rocznie od jednej osoby!

 

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót