Gospodarowanie odpadami

ZMIEŃ DEKLARACJĘ NA ODBIÓR ODPADÓW!

ZMIEŃ DEKLARACJĘ NA ODBIÓR ODPADÓW!

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w Urzędzie Gminy Spiczyn w terminie 14 dni
Plakat

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót