rodzaj odpadów

NALEŻY

wrzucać

NIE NALEŻY

Wrzucać!!!!

tworzywa sztuczne

metale i odpady wielo-

materiałowe

 

plastikowe opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, zakrętki,  torebki, worki, reklamówki

butelki po napojach,

metale: puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików
 i innych pojemników, kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe

strzykawek i innych artykułów medycznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

szkło

 

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,

butelki po napojach alkoholowych,

szklane opakowania po kosmetykach

szkła stołowego żaroodpornego, ceramiki, doniczek, zniczy, żarówek i świetlówek, szkła kryształowego, reflektorów, nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometrów, monitorów, lamp i kineskopów telewizyjnych, szyb okiennych i zbrojonych, szyb samochodowych, luster i witraży, fajansu i porcelany, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

 

papier i tektura

 

 

 

 

opakowania z papieru lub tektury,

gazety i czasopisma,

katalogi, prospekty, foldery,

papier szkolny i biurowy,

książki i zeszyty,

 

 

 

 

papieru powlekanego folią i kalki, pieluch jednorazowych, podpasek, chusteczek

higienicznych, pampersów i podkładek, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet,

innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

odpady roślinne ulegające biodegradacji

 

liście, kwiaty i skoszona trawa,
trociny i kora drzew,
owoce, warzywa

 

 

kości zwierząt, mięsa i padlina zwierząt,
oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierząt, popiołu, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

popiół

 

popiół

gwoździ

frakcja zmieszana

POJEMNIK

 

 

 

 

pozostałe odpady komunalne gdzie indziej nie zakwalifikowane, naczynia jednorazowego użytku oraz ww. odpady, których
NIE NALEŻY wrzucać do worków  na segregację