Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650), jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna, zużyty sprzęt jest zbierany zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Spiczyn na rok 2019.