HARMONOGRAM

odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, frakcji selektywnej, odpadów biodegradowalnych oraz popiołu w sezonie grzewczym (styczeń-kwiecień, październik-grudzień) z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Spiczyn, przez PGKiM Łęczna sp. z o.o. w roku 2019. Tel. (81) 752-10-44 wew. 145

Miejscowości

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Charlęż, Zawieprzyce

2

śr

6

śr

6

śr

3/30

śr/ wt

-

5

śr

3

śr

7

śr

4

śr

2

śr

6

śr

4

śr

Jawidz

9

śr

13

śr

13

śr

10

śr

8

śr

12

śr

10

śr

14

śr

11

śr

9

śr

13

śr

11

śr

Januszówka, Nowa Wólka, Nowy Radzic, Kol. Zawieprzyce, Stoczek, Ziółków, Kijany Kościelne

16

śr

20

śr

20

śr

17

śr

15

śr

19

śr

17

śr

21

śr

18

śr

16

śr

20

śr

18

śr

Kijany (bez Kijan Kościelnych), Spiczyn, Ludwików, Stawek

23

śr

27

śr

27

śr

24

śr

22

śr

26

śr

24

śr

28

śr

25

śr

23

śr

27

śr

23

pn

HARMONOGRAM

całodziennego (czynnego w godzinach 9:00-17:00) odbioru przez PGKiM Łęczna sp. z o.o. w roku 2019 selektywnie zebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Spiczyn do specjalnych pojemników w 5 punktach zlokalizowanych w miejscowościach: Charlęż – droga gminna przy szkole, Jawidz – parking przy szkole, Zawieprzyce – parking przy szkole, Kijany – przy organistówce, Januszówka – parking przy szkole.

Miesiąc

(2019 r.)

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Odpady wielkogabarytowe i meble

Opony do średnicy do 110 cm

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyte baterie i akumulatory

III

 

 

 

28

czw

 

IV

11

czw

 

 

 

 

V

 

9

czw

 

 

 

VI

 

 

 

6

czw

 

VII

 

 

 

 

18

czw

VIII

 

29

czw

 

 

 

IX

19

czw

 

 

 

 

X

 

 

3

czw

 

 

XI

 

21

czw