Akty prawne

 

UCHWAŁA NR XVIII/129/2020 RADY GMINY SPICZYN z dnia 13 maja 2020 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [263.21 KB]

UCHWAŁA NR XVIII/130/2020 RADY GMINY SPICZYN z dnia 13 maja 2020 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [221.88 KB]

UCHWAŁA NR XVIII/131/2020 RADY GMINY SPICZYN z dnia 13 maja 2020 r.w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [132.70 KB]

UCHWAŁA NR XVIII/132/2020 RADY GMINY SPICZYN z dnia 13 maja 2020 r.w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [206.96 KB]

UCHWAŁA NR XVIII/133/2020 RADY GMINY SPICZYN z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [506.55 KB]

 

UCHWAŁA NR VI382019 RADY GMINY SPICZYN z dnia 11 kwietnia 2019 r.w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [122.88 KB]

Uchwała nr VII.205.2017 Rady Gminy Spiczyn z dnia 4 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [131.92 KB]

Uchwała nr VII.204.2017 Rady Gminy Spiczyn z dnia 4 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [246.55 KB]

Uchwała nr VII.121.2016 Rady Gminy Spiczyn z dnia 6 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [136.40 KB]

Uchwała nr VII.120.2016 Rady Gminy Spiczyn z dnia 6 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [212.94 KB]

Uchwała nr VII.102.2016 Rady Gminy Spiczyn z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [362.93 KB]

Uchwała nr VII.101.2016 Rady Gminy Spiczyn z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [121.38 KB]

Uchwała nr VII.100.2016 Rady Gminy Spiczyn z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [121.94 KB]