Warto zobaczyć

Pałac w Kijanach

Pałac w Kijanach

Pierwsza wzmianka o zamku w Kijanach pochodzi z 1531 r. gdy właścicielem owych ziem był Komorowski.
Zamek kijański z czasem trafił w ręce rodziny Firlejów, gdzie wzniesiono go niemal od podstaw według planów jednego z nadwornych architektów Sobieskich Tylmana z Gameren. Czworoboczny dziedziniec ograniczono wtedy murem obwodowym, przy którym zbudowano kwadratową wieżę mieszkalną,  na wprost baszty bramowej.  Pod jej oknami założono włoski ogród ziołowy otoczony parawanami z winogron oraz drzewami śliwkowymi i krzakami agrestowymi. Tuż asa ogrodem i sadem założono zwierzyniec wychodzący na rzekę Wieprz.
 
W 1672 r. podróżnik Verdun zapisał, że widział w Kijanach wielki zamek ciężko zbudowany, przy nim małą wieś z kościołem.  Z inwentarza dóbr lubartowskich  Książąt Sanguszków wynika, ze w 1747 r. cały kompleks popadł w ruinę. Obecny wygląd zespołu pałacowo-parkowego w Kijanach  zawdzięczamy rodzinie Sonnenbergów, którzy po 1880 r. gruntownie przebudowali cały kompleks według projektu Apoloniusza Pawła Nieniewskiego.
 
Po zamku zachowały się jedynie piwnice o sklepieniu kolebkowym z lunetami. Jest to obiekt murowany, trzykondygnacyjny nakryty dachem mansardowym z ośmioboczną salą przykrytą kopułą od strony północnej.  Filarowo - arkadowy portyk przed pałacem zdobią 2 boginie greckie Atena i Demeter. Obok oficyna o grubych murach. Wokół park częściowo zdewastowany z aleją lipową. Znajduje się tu Zespół Szkół Rolniczych.
 
N 51º20.271' E 22º46.242'

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót