Warto zobaczyć

Kościół w Kijanach

Kościół w Kijanach

Parafię rzymskokatolicką w Kijanach ufundował i uposażył Piotr Czerny chorąży lubelski, ten sam, który wraz z babką króla Jana III Sobieskiego ufundował i uposażył kościół bernardynek w Lublinie.
Budowla ta dość szybko zasłynęła dzięki cudownemu obrazowi Matki Bożej Kijańskiej do którego zaczynały przybywać pielgrzymki. W 1672 r. podróżnik Verdun zanotował tu istnienie wsi z kościołem.  W 1683 r.  Atanazy Miączyński przed wyprawą wiedeńską pod wodzą Jana III Sobieskiego złożył śluby przed cudownym obrazem Matki Boskiej Kijańskiej, że gdy szczęśliwie powróci, postawi w Kijanach murowany kościół i obraz Matki Bożej umieści w wielkim ołtarzu. Po szczęśliwym powrocie w 1686 r. rozpoczął realizację ślubowania. Budowę  zakończył w 1723 r. jego syn Piotr Miączyński. 
 
Jest to budynek murowany, jednonawowy. Mimo zmian zachował charakter barokowy. Przy prezbiterium znajduje się zakrystia, przy nawie dwie kaplice wybudowane wraz z kościołem, Ołtarz główny, ambona, chrzcielnica i dwa ołtarze boczne są rokokowe.  W ołtarzu głównym  obraz Matki Bożej Szkaplerznej z końca XVI lub początku XVII w.,  w zwieńczeniu ołtarza obraz świętej Anny Samotrzeć z XVIII w. Po prawej stronie nawy znajduje się ołtarz z obrazem św. Antoniego z XVIII w., a na zasuwie obraz św. Mikołaja. W bocznych ołtarzach obrazy z czasów późniejszych .Na chórze zainstalowane są 12-głosowe organy. W zakrystii przechowywane są zabytkowe ornaty i 2 kielichy oraz komoda z XVIII w.
 
N 51º33.468',E 22º77.694'
 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót