Gmina Ewidencja Zabytków

Obszary i obiekty zabytkowe objęte ścisłą ochroną konserwatorską – wpisane do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego, na terenie gminy Spiczyn:
 

Lp.

Nazwa obiektu

Miejscowość

Numer rejestru zabytków

1.

Zespół parkowo-pałacowy
w Zawieprzycach

Zawieprzyce

A/485

Pałac Mączyńskich
w ruinie

Lamus

Kaplica pałacowa

Oficyna

Stajnia

Brama wjazdowa

Oranżeria

Park

Krzyż z kopcem

2.

Zespół kościoła parafialnego
pw. Św. Anny

Kijany

A/581

Kościół parafialny
pw. Św. Anny

Dzwonnica

Ogrodzenie

Drzewostan

Cmentarz przykościelny

3.

Pałac w zespole pałacowo-parkowym

Kijany

A/759

4.

Park pałacowy w zespole pałacowo-parkowym

Kijany

A/779

5.

Cmentarz parafialny

Kijany

A/979

 
 

Obiekty zabytkowe objęte strefą pośredniej ochrony konserwatorskiej figurujące w ewidencji dóbr kultury województwa lubelskiego:

 

Numer

Nazwa obiektu

Miejscowość

11899

Kapliczka

Charlęż

11900

Karczma, ob. Dom

Charlęż, nr 30

11901

Cmentarz wojenny
z I Wojny Światowej

Charlęż

11902

Aleja lipowa Charlęż-Jawidz
długości 1500

Charlęż

11903

Kapliczka przydrożna

Jawidz

11904

Kapliczka przydrożna z rzeźbami

Jawidz

11905

Zespół folwarczny

Jawidz

Rządcówka, ob. Szkoła

Czworaki I, ob. Dom

Czworaki II, (w ruinie)

Stajnia

Obora, ob. Magazyn

Gorzelnia

Magazyn spirytusu
przy gorzelni

Kuźnia dawna

11906

Zespół pałacowo-parkowy

Kijany

Oficyna pałacowa I

Oficyna pałacowa II, ob. Dom

Czworaki I, ob. Dom

Czworaki II, ob. Dom

Stajnia, ob. Szkoła

Obora

Suszarnia, ob. Magazyn

Piekarnia, ob. Dom

Młyn

11907

Szkoła rolnicza

Kijany

11908

Kapliczka z figurą Św. Kajetana

Kijany

11909

Krzyż przydrożny

Kijany

11910

Aleja jesionowa Kijany-Łuszczów
długości 2800 m 

Kijany

11911

Zespół folwarczny

Ludwików

Oficyna podworska, ob. Dom

Czworaki, ob. Dom

Obora I

Obora II

11912

Kuźnia

Ludwików, nr 5

11913

Kapliczka z figurą NMP

Spiczyn

11914

Kapliczka z figurą Św. Floriana

Spiczyn

11915

Urząd Gminy

Spiczyn

11916

Szkoła

Spiczyn

11917

Kapliczka przydrożna

Stoczek

11918

Kapliczka z figurą
Św. Jana Nepomucena

Zawieprzyce

11920

Aleja lipowa Rokitno-Jawidz
długość 3000 m

Jawidz

11921

Cmentarz wojenny
z I Wojny Światowej

Zawieprzyce