Turystyka

Baza i oferta turystyczna gminy jest bardzo skromna, mimo iż istnieje bogaty potencjał kulturowo-przyrodniczy stanowiący podstawę do jej rozbudowywania. W Planie marketingu turystyki w Województwie Lubelskim na lata 2007-2013 gmina Spiczyn ujęta jest jako strategiczny obszar rozwoju turystyki województwa. Koncepcja rozwoju turystyki w oparciu o Szlak Jana III Sobieskiego stanowi tło dla szeregu inicjatyw z dziedziny turystyki i kultury.

Ogranicza się do 1 schroniska młodzieżowego w Szkole Podstawowej w Zawieprzycach – 25 miejsc noclegowych i hostelu „SucheKomnaty” w Kijanach – 40 miejsc.

Stanowi ono bazę noclegową dla grup młodzieży przebywających na terenie gminy, a także coraz częściej dla uczestników spływów kajakowych rzeką Wieprz. Z usług noclegowych w ograniczonym zakresie można skorzystać w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.

Nadziei na znaczną poprawę w zakresie bazy żywieniowej i noclegowej należy upatrywać w rozwoju agroturystyki i małej gastronomii, którego zaczątkiem jest pierwsze gospodarstwo agroturystyczne w Nowej Wólce i bar „Dumbibo” w Kijanach.