Kultura i sport

XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem "W trosce o nasze bezpieczeństwo"

XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem "W trosce o nasze bezpieczeństwo"

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich organizuje XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych. Uczestnicy nie mogą mieć ukończonych 18 lat. W konkursie uczestniczą także dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach i domach kultury, pracowniach, ogniskach pracy pozaszkolnej itp. Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową, która powinna być przygotowana przez niego samodzielnie.

Konkurs odbędzie się w IV kategoriach:

  • I grupa – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
  • II grupa – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,
  • III grupa – uczniowie gimnazjów,
  • IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych.

Terminy poszczególnych etapów:

  • powiatowe (starostwa powiatowe) – do 31 marca 2016 r. szkoły i inne placówki edukacyjne przekazują do siedziby starostwa powiatowego wybrane prace plastyczne (dowolna ilość) podzielone na poszczególne kategorie;
  • wojewódzkie (WBiZK UW) – do 10 maja 2016 r. z powiatów do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego wysłanych zostanie maksymalnie po 5 prac z każdej z 4 kategorii;
  • centralne - WBiZK UW przesyła po 5 prac finałowych z każdej z 4 grup do 10 czerwca 2016 r.
  • posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej - 16 czerwca 2016 r.

W konkursie będą uwzględniane tylko te prace, które przeszły wymienione szczeble. Prace wysyłane do Komendy Głównej PSP poza poszczególnymi etapami nie będą uwzględniane w konkursie

  • Centralna Komisja Konkursowa wybierze spośród wszystkich nadesłanych prac z poszczególnych województw po 3 najlepsze prace w 4 kategoriach (I, II , III miejsca) oraz 4 wyróżnienia.

Konkurs ma na celu zainteresowanie problemem, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także ukazanie strażaków ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Poprzez sztukę zwracamy uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz nauczyć prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. Zadaniem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Ważne jest także, aby zdobyta wiedza towarzyszyła młodym ludziom przez całe życie.

Więcej szczegółów w regulaminie oraz na stronie: www.straz.gov.pl

Załaczniki
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót