Kultura i sport

Wojewódzkie Uroczystości „Dnia Strażaka 2019” połączone z jubileuszem 90-lecia istnienia jednostki OSP Jawidz

Wojewódzkie Uroczystości „Dnia Strażaka 2019” połączone z jubileuszem 90-lecia istnienia jednostki OSP Jawidz

Podczas mszy świętej w kościele pw. Marii Matki Bożej koncelebrowanej przez ks. kapelana Janusza Rzeźnika, ks. Romana Sawczuka, ks. Łukasza Bogutę oraz miejscowego proboszcza ks. Stanisława Kryszczuka, w homilii padły słowa o poświęceniu strażaków w niesienie pomocy, o ich bezinteresownym zaangażowaniu w ochronę życia, zdrowia ludzkiego i mienia. Księża odwołując się do zasady widniejącej na sztandarach - „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – podkreślali, aby ta dewiza stale była priorytetem dla obecnych i przyszłych pokoleń strażaków.
Gospodarzami imprezy byli:
 
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie druh Marian Starownik,
Starosta Powiatu łęczyńskiego a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łęcznej druh Roman Cholewa,
Wójt gminy Spiczyn Dorota Szczęsna,
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Gustaw Włodarczyk,
Prezes OSP Jawidz druh Artur Barczak.
 
Razem z naszymi druhnami i druhami ten szczególny dzień świętowali także zaproszeni goście. Byli to między innymi:
 • Poseł do europarlamentu Pan Krzysztof Hetman,
 • Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,
 • Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego,
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski,
 • Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku OSP RP z województwa lubelskiego,
 • Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej bryg. Michał Pytlak,
 • Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej insp. Paweł Paździor,
 • Zastępca Prezesa Banku Spółdzielczego w Niemcach Pan Wojciech Łuczyński,
 • Przedstawiciel Nadleśnictwa Lubartów,
 • Wice Wójt gminy Spiczyn Pani Bernadetta Przybylska-Bartnik,
 • Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych Związku OSP RP z powiatu łęczyńskiego,
 • Sołtys miejscowości Jawidz Pan Julian Szalast. 
 
W uroczystym apelu w wraz z pocztami sztandarowymi oraz kompanią honorową jednoski OSP Jawidz oraz jednostek OSP z gminy Spiczyn uczestniczyli także mieszkańcy i sympatycy pożarnictwa.
 
Dowódca uroczystości druh Paweł Bochyński zameldował Prezesowi Zarządu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie druhowi Marianowi Starownikowi gotowość do rozpoczęcia apelu i następnie dokonano przeglądu pododdziałów. Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi na maszt Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Gustaw Włodarczyk przywitał przybyłych na uroczystość gości.
 
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druh Marian Starownik podziękował w swoim wystąpieniu wszystkim strażakom za zaangażowanie, społeczną bezinteresowną działalność i poświęcenie podczas niesienia pomocy a także w ochronę życia, zdrowia ludzkiego i mienia.
Następnie Naczelnik OSP Jawidz Piotr Biedak przedstawił rys historyczny jednostki.
 
W trakcie uroczystości Strażacy OSP Jawidz otrzymali sztandar, a także została oddana nowa strażnica i nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.
 
W uznaniu zasług wyróżniający się strażacy, działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz osoby współpracujące ze strażakami zostali uhonorowani odznaczeniami i medalami za aktywną działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej
w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku, a także za bezinteresowną służbę w ochronie życia i mienia ludzi:
 
Podczas obchodów Dnia Strażaka nastąpiło także oficjalne ogłoszenie wyników plebiscytu Kuriera Lubelskiego na Strażaka Roku, Jednostkę OSP Roku i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą Roku.
 
Oprawę muzyczną zarówno mszy jak i oficjalnej części zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie pod batutą Andrzeja Zaręby.
 
Na zakończenie do zgromadzonych na placu druhen i druhów słowa podziękowania za trud włożony w codzienną społeczną działalność kierowali zaproszeni goście.
 
Następnie odbył się festyn rodzinny.
 
Partnerem wydarzenia był Kurier Lubelski.
 
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubelskiego składa najserdeczniejsze podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizację uroczystości, współorganizatorom oraz pozostałym bez których te obchody by się nie odbyły. Dziękujemy wszystkim przybyłym pocztom sztandarowym, druhnom i druhom strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych, księżom kapelanom i zaproszonym gościom za wspólny udział w tych uroczystych obchodach. Niech św. Florian patronuje naszej jakże potrzebnej społeczeństwu służbie.
 
 
Artykuł: Agnieszka Prokopowicz i Dariusz Gawlik.
Zdjęcia: Redakcja Kurier Lubelski oraz druh Andrzej Bojan
 
 
 
Galerie:
 
 
 
 
 
 

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót