Kultura i sport

Wieczór Retro – Jubileusz Stowarzyszenia Oświatowego CJZ

Wieczór Retro – Jubileusz Stowarzyszenia Oświatowego CJZ

Niezwykłe wydarzenie kulturalne- „Wieczór Retro”, zorganizowany przez uczniów i nauczycieli ze Szkół Podstawowych w Charlężu, w Januszówce i w Zawieprzycach 8 czerwca 2018 r na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zawieprzycach stał się okazją do świętowania Jubileuszu Stowarzyszenia Oświatowego „CJZ”.

W 2013 roku, a więc 5 lat temu Szkoły w Charlężu, Januszówce i w Zawieprzycach stanęły przed nowym wyzwaniem- utworzeniem Stowarzyszenia, które stanie się organem prowadzącym te szkoły. Nazwa „Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ” wywodząca się od nazw miejscowości, w których znajdują się szkoły, podkreśla naszą jedność. Razem z władzami Gminy obiecaliśmy rodzicom i uczniom, że warunki edukacji będą nie gorsze niż w szkołach samorządowych i staramy się dotrzymać słowa. Stale wzbogacamy ofertę szkół.

Dzięki pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych oprócz typowych działań edukacyjnych realizowaliśmy zajęcia historyczne, matematyczno-przyrodnicze, programowania, pamiątkarskie, dziennikarskie, artystyczne i sportowe, dofinansowywaliśmy wycieczki, wydawaliśmy publikacje. Wszystko to jest możliwe dzięki rzetelnej pracy i ogromnemu zaangażowaniu kadry pedagogicznej i niepedagogicznej szkół, władz Stowarzyszenia, wsparciu rodziców i uczniom, którzy aktywnie włączają się we wszystkie działania.

Pomysłodawcami i siłą napędową spotkania integrującego Społeczność Szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ” były Panie: Paulina Mazurek i Danuta Kuś, ale z ochotą podjęli się realizacji tego zadania nauczyciele i uczniowie oraz rodzice ze wszystkich szkół. Dziękujemy Panu Markowi Chudzikowi Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury,  który zapewnił oświetlenie i nagłośnienie oraz Bankowi Spółdzielczemu w Niemcach, O. w Spiczynie za wsparcie finansowe. Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie „Wieczoru Retro”, zapewnili kameralną oprawę wizualną i muzyczną oraz naszym Szanownym Gościom, składamy serdeczne podziękowanie za wspólne obchody Jubileuszu 5-lecia Stowarzyszenia Oświatowego „CJZ” i świetną zabawę.

Zapraszamy do wspominania chwil uwiecznionych w kadrach i dalszej współpracy. „Pamiętamy o przeszłości, żyjemy przyszłością”


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót