Kultura i sport

ZAPRASZAMY NA V GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ „Od przedszkola do… Januszówki”

ZAPRASZAMY NA V GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ „Od przedszkola do… Januszówki”

Pod hasłem: Bajka POD HONOROWYM PATRONATEM PANI WÓJT GMINY SPICZYN

Termin przeglądu:23 marca 2018

Godzina rozpoczęcia 10.00

W Szkole Podstawowej w Januszówce

 

Plakat


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót