Kultura i sport

Zawieprzyce

Zaproszenie

Gmina Spiczyn zaprasza na spotkanie promocyjno-integracyjne pt. Zawieprzyce Zapraszają – nowe otwarcie” poświęcone podsumowaniu projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni parkowej w zespole pałacowo-parkowym w Zawieprzycach.” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne 28 sierpnia 2022 r godz. 14.00 Zespół pałacowo-parkowy w Zawieprzycach
Logotypy dofinansowania

W PROGRAMIE:

1. Prezentacja działań podejmowanych w ramach projektu i jego efektów ekologicznych i walorów przyrodniczych

2. Pogadanki o tematyce ekologicznej i historycznej

3. Występy artystyczne

4. Kiermasz potraw regionalnych i tradycyjnych

5. Atrakcje dla najmłodszych


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót