Kultura i sport

Klatka filmowa

Narodowe Czytanie 2021

15 września 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie zorganizowała Narodowe Czytanie. Podczas dziesiątej jubileuszowej edycji, publiczność wysłuchała fragmentów dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”. W tym roku czytanie miało miejsce w nowo wybudowanej sali w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Spiczynie, która przez chwilę zamieniła się w mieszczański salon tytułowej bohaterki utworu

Tegoroczna odsłona przybrała formę przedstawienia, które zostało wyreżyserowane przez Tomasza Załuckiego – aktora i reżysera Teatru Pierwszego Kontaktu w Lublinie. W rolę bohaterów dramatu wcielili się:

Anieli Dulskiej – Maria Bielecka -  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Spiczynie;
Felicjana Dulskiego – Zdzisław Niedźwiadek – kierownik referatu  ds. organizacyjno – administracyjnych i oświaty Gminy Spiczyn oraz Piotr Biedak – Radny Gminy Spiczyn;
Zbyszka Dulskiego – Waldemar Czarski – inspektor ds. oświaty Gminy Spiczyn;
Hesi Dulskiej – Karolina Saracyn – Radna Gminy Spiczyn;
Meli Dulskiej – Natalia Dudek – starszy bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie;
Hanki – Joanna Iwańska – Dyrektor Gminnego Przedszkola w Spiczynie;
Juliasiewiczowej – Joanna Gąsior – Wice Przewodnicząca Rady Gminy Spiczyn;
Tadrachowej - Joanna Grabowska – Skarbnik Gminy Spiczyn;
Lokatorki – Bernadetta Przybylska Bartnik – Wice Wójt Gminy Spiczyn;
Narrator – Dorota Matyjaszczyk – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Spiczynie;

Dziękujemy Wszystkim za wielkie zaangażowanie w to przedsięwzięcie!

Zapraszamy do obejrzenia nagrania!

http://www.gbp.spiczyn.pl/art,239,narodowe-czytanie-2021-video


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót