Kultura i sport

kawałek plakatu

ZRÓBMY COŚ WSPÓLNIE DLA OTACZAJĄCEJ NAS NATURY

 WSKAŻ MIEJSCE DO SADZENIA ROŚLIN W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMINY SPICZYN DZIAŁANIE

 W RAMACH PROJEKTU "BUDUJEMY SPICZYŃSKI MOST MIĘDZYPOKOLENIOWY - CIĄG DALSZY "

ZGŁASZAJCIE SWOJE PROPOZYCJE MIEJSC NASADZEŃ W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SPICZYNIE O OSTATECZNYCH PUNKTACH ZDECYDUJE NAJWIĘKSZA ILOŚĆ GŁOSÓW NASTĘPNIE WSPÓLNIE ZREALIZUJEMY PLAN!

CZEKAMY NA POMYSŁY!

PARTNERZY PROJEKTU: URZĄD GMINY SPICZYN, SZKOŁA PODSTAWOWA W SPICZYNIE, STOWARZYSZENIE TUPTUSIE, POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁĘCZNEJ, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W STOCZKU, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH "ZAWIEPRZYCE KOLONIA" Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego .. NARODOWWE BARDZO i Sportu. CENTRUM MŁODA KULTURA KULTURY woj. lubelskie

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021"

Plakat


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót