Ważne dokumenty

 

Strategia Rozwoju Gminy Spiczyn na lata 2018 –2023, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.76 MB]

Diagnoza strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Spiczynna lata 2018-2023, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.84 MB]

 

Strategia Rozwoju Gminy Spiczyn, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [12.12 MB]

Statut Gminy Spiczyn 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [334.64 KB]

Statut sołectwa Charlęż 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [213.64 KB]

Statut sołectwa Januszówka 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [213.92 KB]

Statut sołectwa Jawidz 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [213.98 KB]

Statut sołectwa KIjany 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [214.97 KB]

Statut sołectwa Kijany, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [214.97 KB]

Statut sołectwa Ludwików 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [214.04 KB]

Statut sołectwa Nowa Wólka 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [213.56 KB]

Statut sołectwa Nowy Radzic 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [214.07 KB]

Statut sołectwa Spiczyn 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [213.44 KB]

Statut sołectwa Stawek 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [213.29 KB]

Statut sołectwa Stoczek 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [212.91 KB]

Statut sołectwa Zawieprzyce 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [213.93 KB]

Statut sołectwa Zawieprzyce-Kolonia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [215.23 KB]

Statut sołectwa Ziółków 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [239.33 KB]

Zmiany statutów sołectw Gminy Spiczyn uchwała, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [129.99 KB]