Skład Rady Gminy

Rada Gminy VIII kadencji (2019-2023)

 

Artur Barczak Przewodniczący Rady Gminy Spiczyn

Joanna Gąsior Wiceprzewodniczący Rady Gminy Spiczyn

Piotr Biedak Radny Gminy Spiczyn

Magdalena Domańska Radna Gminy Spiczyn

Natalia Dudek Radna Gminy Spiczyn

Bolesław Karpiński Radny Gminy Spiczyn

Maria Kasprzycka Radna Gminy Spiczyn

Paulina Klepka Radna Gminy Spiczyn

Edyta Maksymowicz Radny Gminy Spiczyn

Adam Krzysiak Radny Gminy Spiczyn

Agnieszka Krzysiak Radna Gminy Spiczyn

Łukasz Libera Radny Gminy Spiczyn

Karolina Saracyn Radna Gminy Spiczyn

Sławomir Słomka Radny Gminy Spiczyn

Artur Zgierski Radny Gminy Spiczyn