Skład Rady Gminy

Rada Gminy VII kadencji (2014-2018)

Przewodniczący                        Dejko Joanna

Wiceprzewodniczący                 Karpiński Bolesław

Radny                                      Baran Dorota

Radny                                      Barczak Artur Piotr

Radny                                      Dębała Arkadiusz

Radny                                      Kowal Dariusz Paweł

Radny                                      Ochmiński Andrzej 

Radny                                      Onyszko Michał

Radny                                      Przybyś Urszula

Radny                                      Sadura Arkadiusz

Radny                                      Szalast Krzysztof

Radny                                      Wach Jan

Radny                                      Zgierski Artur

Radny                                      Zwoliński Piotr

Radny                                      Żerebiec Mirosław