Komisje Rady Gminy

Komisja rewizyjna:

Jan Wach - Przewodniczący komisji

Piotr Zwoliński - Z-ca Przewodniczącego

Dorota Baran

Urszula Przybys

Dariusz Kowal

Krzysztof Szalast

 

Komisja rozwoju gospodarczego, rolnictwa i usług:

Michał Onyszko - Przewodniczący komisji

Krzysztof Szalast - Z-ca Przewodniczącego

Artur Zgierski

Bolesław Karpiński

Arkadiusz Sadura

 

Komisja zdrowia, oświaty, kultury i spraw socjalnych:

Mirosław Żerebiec - Przewodniczący komisji

Arkadiusz Dębała - Z-ca Przewodniczącego

Andrzej Ochmiński 

Dorota Baran

Urszula Przybyś

 

Komisja porządku publicznego i ochrony środowiska:

Artur Barczak - Przewodniczący komisji

Dariusz Kowal - Z-ca Przewodniczącego

Arkadiusz Dębała 

Arkadiusz Sadura

Bolesław Karpiński

 

Komisja budżetu:

Andrzej Ochmiński - Przewodniczący komijsji

Artur Zgierski - Z-ca Przewodniczącego

Jan Wach

Michał Onyszko

Mirosław Żerebiec

Artur Barczak

Joanna Dejko

Piotr Zwoliński