Komisje Rady Gminy

Komisja rewizyjna

Piotr Biedak Stanowisko: Przewodniczący

Sławomir Słomka Stanowisko: z-ca przewodniczącego

Edyta Maksymowicz Stanowisko: członek

Paulina Klepka Stanowisko: członek

Adam Krzysiak Stanowisko: członek

 

Komisja rozwoju gospodarczego, rolnictwa i usług

Artur Zgierski Stanowisko: przewodniczący

Łukasz Libera Stanowisko: z-ca przewodniczącego

Bolesław Karpiński Stanowisko: członek

Edyta Maksymowicz Stanowisko: członek

 

Komisja zdrowia, oświaty, kultury i spraw socjalnych

Karolina Saracyn Stanowisko: przewodniczący

Agnieszka Krzysiak Stanowisko: z-ca przewodniczącego

Natalia Dudek Stanowisko: członek

Joanna Gąsior Stanowisko: członek

Maria Kasprzycka Stanowisko: członek

 

Komisja porządku publicznego i ochrony środowiska

Sławomir Słomka Stanowisko: przewodniczący

Karolina Saracyn Stanowisko: z-ca przewodniczącego

Bolesław Karpiński Stanowisko: członek

Paulina Klepka Stanowisko: członek

Maria Kasprzycka Stanowisko: członek

 

Komisja budżetu

Magdalena Domańska Stanowisko: Przewodnicząca

Natalia Dudek Stanowisko: z-ca przewodniczącego

Artur Barczak Stanowisko: członek

Artur Zgierski Stanowisko: członek

Piotr Biedak Stanowisko: członek

Joanna Gąsior Stanowisko: członek

 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Magdalena Domańska Stanowisko: przewodnicząca

Łukasz Libera Stanowisko: z-ca przewodniczącego

Adam Krzysiak Stanowisko: członek

Agnieszka Krzysiak Stanowisko: członek