Projekty Szlak Sobieskiego

 www.szlaksobieskiego.info

Współfinansowany przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy pt.: "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim"
 

 

www.szlaksobieskiego.net, www.karta.szlaksobieskiego.net (karta turysty)

Pt.: „Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej
 
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 
 

 www.szlaksobieskiego.org

Pt.: „Król jest tylko jeden! Szlak Jana III Sobieskiego jako transgraniczny produkt turystyczny.

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.


 

 www.3d.spiczyn.pl

Projekt pt.: "Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3D Tarczy Sobieskiego"