RPO WL 2014-2020

Kompetencje Kluczowe w Gminie Spiczyn

Kompetencje Kluczowe w Gminie Spiczyn

Cel projektu: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót