RPO WL 2014-2020

droga z oświetleniem

Inwestujemy w oszczędność energii

Program działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych stanowiący istotny element Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Spiczyn aktualizacja do 2024 r. obligował władze gminy do realizacji zadania polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy poprzez wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne i zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym.

Stąd też, gdy tylko pojawiła się szansa pozyskania środków zewnętrznych w tym zakresie przygotowano wniosek aplikacyjny wraz z niezbędną dokumentacją i w grudniu 2019 został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w odpowiedzi na nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.  Włożony trud w przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej nie poszedł na marne bo zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 listopada 2020 r. wniosek został wybrany do dofinansowania, a w dniu 27 listopada 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.” Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spiczyn”, którego zakres obejmuje budowę nowych instalacji oświetlenia ulicznego w Zawieprzycach-Kolonii i Charlężu (20 lamp) oraz wymianę energochłonnych opraw oświetleniowych na terenie gminy Spiczyn na energooszczędne typu led (431 szt.). Wyłoniony w drodze postępowania  przetargowego Wykonawca przystąpił do realizacji zadań wynikający harmonogramu prac budowlanych. Z końcem czerwca 2021 r. zostały zakończone prace budowlane na nowych odcinkach linii oświetleniowych i rozpoczęto procedury uruchomienia nowo zainstalowanych lamp.

W III kwartale br. dokonano wymiany opraw oświetleniowych w miejscowościach Ziółków i Spiczyn (zabudowa kolonijna), a na IV kwartał zaplanowano wymianę w miejscowościach: Kijany, Spiczyn- centrum i Stoczek.

 Planowany termin zakończenia projektu to październik 2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi  - 1 202 505,84 zł

Całkowite koszty kwalifikowane projektu wynoszą – 983  378,73 zł

Całkowita kwota dofinansowania  - 855 684,14 zł

W tym ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 835 871,90 zł

 


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót