PROW 2014-2020

Utworzenie stref rekreacji aktywnej w Gminie Spiczyn

Utworzenie stref rekreacji aktywnej w Gminie Spiczyn

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Okres realizacji operacji:

03.01.2018 r. – 31.08. 2018 r.

Całkowita wartość projektu – 99 999,00 zł

Koszty kwalifikowane projektu – 99 999,00 zł

Finansowanie kosztów kwalifikowanych:

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 63 629,00 zł (63,63%) – wsparcie unijne
  • Budżet gminy – 36 370,00 zł (36,37%)

W ramach operacji zostanie wykonany montaż 7 urządzeń placu zabaw na działce nr 562/30 w Spiczynie ( przy Gminnym Przedszkolu), oraz 7 dwustanowiskowych urządzeń siłowni zewnętrznej na działce nr 1145 w Jawidzu ( przy Szkole Podstawowej). 

Wykonawca prac montażowych zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.

Celem operacji jest wzrost poziomu życia mieszkańców gminy Spiczyn i zwiększenie jej atrakcyjności.

Powrót