PROW 2014-2020

Utworzenie stref rekreacji aktywnej w Gminie Spiczyn

Utworzenie stref rekreacji aktywnej w Gminie Spiczyn

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Okres realizacji operacji:

03.01.2018 r. – 31.08. 2018 r.

Całkowita wartość projektu – 69 470,40 zł

Koszty kwalifikowane projektu – 69 470,40 zł

Finansowanie kosztów kwalifikowanych:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 44 204,00 zł (63,63%) – wsparcie unijne

Budżet gminy – 25 266,40 zł (36,37%)

W ramach operacji został wykonany montaż 7 urządzeń placu zabaw na działce nr 562/30 w Spiczynie , oraz 7 dwustanowiskowych urządzeń siłowni zewnętrznej na działce nr 1145 w Jawidzu. 

Nowopowstałe obiekty stanowią własność Gminy Spiczyn i są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy Spiczyn i innych osób przebywających na terenie gminy.

W wyniku realizacji operacji nastąpił wzrost liczby nowych elementów małej infrastruktury turystycznej o 14 szt., oraz liczby nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej o 2 szt.Autor: Gmina Spiczyn
Powrót