PROW 2014-2020

Wiata

Utworzenie punktów wypoczynkowo-widokowych na trasach turystycznych gminy Spiczyn w miejscowościach Zawieprzyce kolonia oraz Kijany

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego przez społeczność”

Okres realizacji operacji:

25.03.2022 r. -  30.09.2022 r.

Całkowita wartość projektu – 139 000,00 zł

Koszty kwalifikowane projektu – 139 000,00 zł

Finansowanie kosztów kwalifikowanych:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 88 447,00 zł

Budżet gminy – 50 553,00 zł

W ramach operacji został wykonany montaż 9 urządzeń infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. W miejscowości Zawieprzyce Kolonia dokonano montażu altany oraz pięciu urządzeń do rekreacji natomiast w miejscowości Kijany zamontowano: altanę, grilla i stojak na rowery.

Nowopowstałe obiekty stanowią własność Gminy Spiczyn i są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy oraz osób przebywających na jej terenie.

W wyniku realizacji projektu nastąpił wzrost liczby nowych elementów małej infrastruktury turystycznej o 9 sztuk oraz liczby obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej o 2 sztuki.

Obiekty małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej odgrywają znaczącą rolę dla mieszkańców Gminy, którzy w ten sposób zyskują nowe miejsce do spotkań oraz ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu pięknej przyrody. Punkty widokowe stanowią także doskonałe miejsce do odpoczynku i wytchnienia na łonie natury, z możliwością podziwiania doliny rzeki Wieprz, dla  rowerzystów i  turystów, zwiedzających naszą Gminę.

 

Logotypy dofinansowania

 

Plac zabawWiata


Autor: Gmina Spiczyn
Powrót