PROW 2014-2020

Plac zabaw

Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Nowa Wólka

Logotypy unijne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Okres realizacji operacji:

01.09.2020 r. – 30.11. 2020 r.

Całkowita wartość projektu – 68 265,00 zł

Koszty kwalifikowane projektu – 68 265,00 zł

Finansowanie kosztów kwalifikowanych:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 43 437,00 zł (63,63%) 

Budżet gminy – 24 828,00 zł (36,37%)

W ramach operacji został wykonany montaż 16 urządzeń placu zabaw, oraz 4 dwustanowiskowych urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowa Wólka 

Nowopowstałe obiekty stanowią własność Gminy Spiczyn i są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy Spiczyn i innych osób przebywających na terenie gminy.

W wyniku realizacji operacji nastąpił wzrost liczby nowych elementów małej infrastruktury turystycznej o 20 szt., oraz liczby nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej o 1 szt.

Plac zabaw

Autor: Gmina Spiczyn
Powrót