Wdrażanie Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Spiczyn

Od 15 lipca 2021r. w Urzędzie Gminy Spiczyn funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, którego zadaniem jest ułatwienie i pomoc mieszkańcom gminy Spiczyn w aplikowaniu o środki z programu, poprzez udzielanie informacji o programie, wypełnienie wniosku oraz jego rozliczenie.

Punkt czynny jest:

 • środa godz. 8.00-10.00
 • czwartek godz. 10.00-14.00
  piątek godz. 10.00-14.00

Kontakt telefoniczny pod nr.: 81 531 71 23, lub mailowy: czystepowietrze@spiczyn.pl 

Celem Programu ”Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla kogo ?

Dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co ?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych pieców i kotłów na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile ?

Dotacja może wynosić

 • do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
 • do 37 000 zł oraz 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania
 • 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Do współpracy w Programie przystąpiły również banki, udzielając kredytów na realizację inwestycji z możliwością częściowej spłaty kapitału z uzyskanej dotacji.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl 

Przydatne linki: Portal Beneficjenta: https://portal.wfos.lublin.pl/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
Kalkulator dotacji: https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Spiczyn – stan na dzień 31.12.2022 r.:

 • Złożone wnioski 114
 • Podpisane umowy 91
 • Przedsięwzięcia zrealizowane 56
 • Kwota wypłaconych dotacji 887 778,69 zł

Tablica informacyjna