Organizacje pozarządowe

 

Nazwa Organizacji Prezes
/Przewodniczący
Adres
Stowarzyszenie Nadwieprzańskie Horyzonty Anna Floryszek-Kosińska

Jawidz 98 c,

21-077 Spiczyn

Stowarzyszenie "Kijańczyk" Ryszard Prus

Kijany 19,

21-077 Spiczyn

tel. (81) 75 77 063

Ludowy Klub Sportowy "ISKRA"
przy szkole Podstawowej w Spiczynie
Zdzisław Szumiło

Spiczyn 8,

21-077 Spiczyn

Koło Gospodyń Wiejskich w Stoczku Agnieszka Stolat

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Spiczynie Tomasz Walkiewicz

Spiczyn,

21-077 Spiczyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Charlężu Piotr Wdowiak

Charlęż,

21-077 Spiczyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Jawidzu Artur Barczak

Jawidz, 

21-077 Spiczyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawieprzycach Tadeusz Grabowski

Zawieprzyce,

21-077 Spiczyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawieprzycach Koloni Krzysztof Sternik

Zawieprzyce kol., 

21-077 Spiczyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Januszówce Zbigniew Waleniak

Januszówka,

21-077 Spiczyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku Marcin Stolat

Stoczek,

21-077 Spiczyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Ziółkowie Jan Wach  

Ziółków,

21-077 Spiczyn