Gminna Biblioteka Publiczna

Na terenie gminy Spiczyn jest Biblioteka Publiczna w Spiczynie wraz z filiami w miejscowościach Jawidz i Zawieprzyce. Placówki te posiadają księgozbiór w ilości 17399 woluminów, w tym: BP Spiczyn – 7098, filia w Zawieprzycach – 4910 oraz filia w Jawidzu – 5391 pozycji. W 2007 roku we wszystkich placówkach było zarejestrowanych 734 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 13100 woluminów. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się czasopisma fachowe prenumerowane przez biblioteki w ilości 33 pozycji. Ponadto Biblioteka Publiczna w Spiczynie z racji posiadanych pomieszczeń prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalno - oświatową m.in. konkursy recytatorskie i plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania opłatkowe itp. 

 

Gminna Biblioteka w Spiczynie

Spiczyn 8a
21-077 Spiczyn
tel. 81 75-77-051
dyr. mgr Dorota Matyjaszczyk
e-mail: dorotam@vp.pl

Adres strony internetowej: www.gbp.spiczyn.pl

Poniedziałek:  10 – 18
Wtorek:  8 – 16
Środa: 8 – 16
Czwartek:  8 – 16
Piątek:  8 – 16


Filia w Jawidzu

Jawidz
21-077 Spiczyn
e-mail: gbp@spiczyn.pl

Godziny otwarcia: wtorek, czwartek- 8.00-16.00, piątek- 8.00-12.00.Filia w Zawieprzycach

Zawieprzyce
21-077 Spiczyn
e-mail: dorotam@wp.pl


Godziny otwarcia: wtorek, czwartek 8.00-16.00, piątek 12.00-16.00.