Położenie

Gmina Spiczyn leży na styku Wyżyny Lubelskiej i Małego Mazowsza. Północny skrawek gminy – Jawidz i Zawieprzyce należą do Małego Mazowsza natomiast zachodnia część gminy – Charlęż i część zachodnia Jawidza leżą na Płaskowyżu Nałęczowskim i ograniczone są doliną rzeki Wieprza i Bystrzycy.
 
Pozostały obszar gminy zajmuje Równina Łuszczowska, która wraz z Płaskowyżem Nałęczowskim wchodzi w skład północnej części Wyżyny Lubelskiej. Sąsiadami naszej gminy są Łęczna, Wólka Lubelska, Niemce, Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski, Ludwin.