Ziółków

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1359. Wtedy to stanowiła własność Wojsława Ziółkowskiego z Częstoborowic. W XV w. wieś należała do Wacława – właściciela pobliskiego Nowogrodu, ale to w Ziółkowie znajdował się jego dwór. W 1827 r. istniał tu młyn wodny i tartak, a z miejscowych pokładów pozyskiwano kamień wapienny. Folwark wchodził w skład dóbr w Zezulinie. 
 
Drewniany dwór, rysowany przez Klemensa Junoszę Szaniawskiego, został rozebrany po parcelacji majątku w 1910 r. W tradycji miejscowej ludności zachowały się podania o przeprawie przez Wieprz do Nowogrodu, o żydowskich karczmach przy przeprawie, cegielniach oraz tajemniczej budowli na nadwieprzańskiej skarpie – prawdopodobnie gorzelni. Obecnie na uwagę zasługuje murowana z cegły kapliczka z przełomu XIX i XX w. z rzeźbą Matki Bożej.