Stoczek

Wieś po raz pierwszy wzmiankowana w 1452 r. jako własność Jana Ziółkowskiego. Początkowo miejscowość na mapach lokowana była między Kijanami a Nowogrodem. Nazwa przypuszczalnie pochodzi od licznych strumyków wody, które spływały ze wzniesień. Po wyodrębnieniu z dóbr Kijany współczesnego Stoczka, wprowadzono nazwę Kijany Dalsze, która funkcjonowała jeszcze w latach międzywojennych. Dokumenty archiwalne potwierdzają istnienie w Stoczku karczmy i cegielni. Tutaj znajdują się odnalezione niedawno najstarsze ślady bytności człowieka na terenie gminy Spiczyn. Odkryta została osada z okresu kultury trzcinieckiej, datowana na XVII p.n.e. 
 
Obecnie wieś słynie z kultywowania domowego wyrobu win i innych produktów uzyskiwanych z wina w oparciu o tradycyjne receptury pochodzące z XVIII wieku. Wyroby te uzyskują nagrody i wyróżnienia na licznych konkursach kulinarnych i dożynkach.