Nowy Radzic

Miejscowość powstała na dawnych gruntach folwarcznych na przełomie XIX i XX w. Na skutek kryzysu gospodarczego ziemianie wyprzedawali ziemię małorolnym i bezrolnym chłopom. Parcelacjom majątków sprzyjały również liberalne ukazy carskie. Najbardziej znaną osobą pochodzącą z Radzica jest Matka Teresa Kalkstein (1888-1980), która była długoletnią przełożoną zgromadzenia sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Przez szereg lat współpracowała z papieżem Janem Pawłem II. Na wieść o jej śmierci papież wystosował list, który był odczytany na uroczystościach pogrzebowych w Rzymie.