Ludwików

Miejscowość po raz pierwszy występuje na mapach Królestwa Polskiego z 1879 r. „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego” F. Sulmierskiego z roku 1882 podaje, że Ludwików powstał z wydzielonego folwarku, założonego przez Ludwika Jacobsa. Znajdują się tutaj pozostałości zespołu folwarcznego w postaci murowanego domu z około 1850 r. który był oficyną, zamieszkałą przez rządcę. 
 
Obecnie ta typowa wieś o charakterze rolniczym z wyjątkowo urodzajnymi ziemiami przekształca się powoli w jeden z największych polskich ośrodków produkujących wszelkie naturalne nawierzchnie sportowe i rekreacyjne. Produkowane są tutaj rolowane trawy na najbardziej wymagające boiska piłkarskie w kraju i za granicą.