Kolonia Zawieprzyce

Część wsi Zawieprzyce słynna z kultywowania tradycji folklorystycznych. Zespół śpiewaczy z tej miejscowości w roku 1987 zdobył Złotą Basztę na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Już w roku 1979 na tymże festiwalu nagrodzono Mariannę Podgórską. Tę dobrą sławę podtrzymała Edwarda Kowalczyk, członkini wyżej wspomnianego zespołu śpiewaczego – tym razem stająca do konkursu w kategorii solistek – z nie mniejszym sukcesem, wyrażonym również pierwszą nagrodą, Złotą Basztą.