Januszówka

W początkach XIXw. dziedzicem dóbr kijańskich był książę Janusz Modest Sanguszko. Wtedy to oficjalnie założono nową wieś w ramach dóbr kijańskich i na jego cześć nazwano Januszówką. Wcześniej tę część wsi nazywano ,,Kijany Bliższe”. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z wizytacji parafialnej w 1805r. W aktach zapisano „Stoczek et Januszówka”. Kolejna wzmianka pochodzi z „Tabeli miast i Wsi Królestwa Polskiego” z 1827r., gdzie znajdujemy zapis, że mieszkało wtedy w Januszówce 186 osób i było 17 domów.