Gmina w liczbach

Liczba ludności w Gminie Spiczyn wynosi 5434 mieszkańców (stan na 31.12.2011 r.), w tym kobiet - 2745. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 65,4 osoby na km2. Na przestrzeni kilkunastu lat nie obserwuje się zasadniczych zmian ludnościowych na terenie gminy. Utrzymuje się natomiast tendencja do zwiększania się liczby ludności w ostatnich latach. Jest to wynikiem osiedlania się na terenie naszej gminy ludności z okolicznych miast. 

 

Zmiany ludnościowe na terenie Gminy Spiczyn w latach 2008-2011

 

Lp.

Wyszczególnienie

2008r.

2009r.

2010r.

2011r.

1.

Liczba ludności

5323

5314

5382

5388

2.

Urodzenia

73

59

59

68

3.

Zgony

69

64

71

64

4.

Przyrost naturalny

+4

-5

-12

+4

5.

Napływ ludności

74

62

107

92

6.

Odpływ ludności

48

56

33

38

7.

Saldo migracji

+26

+6

+74

+54

 

Poziom wykształcenia

Ponad 50% ludności w wieku 16 lat i więcej posiada wykształcenie ponadpodstawowe. Natomiast w grupie osób powyżej 25 roku życia, niemal 12 % posiada wykształcenie wyższe i policealne. Jest to bardzo istotne, ponieważ osoby z takim wykształceniem nie mają problemów z zatrudnieniem i charakteryzuje ich większa aktywność społeczna. 

 

 Poziom wykształcenia mieszkańców gminy Spiczyn

 

 

Lp.

Poziom wykształcenia

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

1.

Wyższe

281

123

158

2.

Policealne

135

44

91

3.

Średnie

936

426

510

4.

Zasadnicze zawodowe

772

365

407

5.

Podstawowe ukończone

1852

869

983

6.

Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

239

72

167